מגורים והתחדשות עירונית

בראל אדריכלים פועל מתוך הקשבה מלאה לצרכי היזמים בתכנון כולל של מעטפת מגורים והתחדשות עירונית. קידום פרויקטים של פינוי בינוי, תמ”א 38 ותכנון עירוני חדש, המשרד בודק את תהליכי הבינוי יחד עם היזם על מנת ליצור כדאיות כלכלית בתיאום עם הרשויות והתאמת הבינוי המוצע למרקם העירוני הקיים או העתידי.

בראל אדריכלים שם דגש על תכנון בר קיימא הן עבור המרחב הציבורי והן עבור המשתמש.
למשרדנו ידע בקביעת תמהיל רצוי ע”י בדיקת כדאיות יזמית:

  • בדיקת תב”עות קיימות ומיצוי זכויות בניה.
  • קבלת הקלות אפשריות.
  • הכנת אופציות לבינוי על המגרש, והשוואת האופציות מבחינה תקציבית וכלכלית.
© Copyright 2016 - Barel Architects