תכניות מפורטות תב``ע

בראל אדריכלים מתמחים בהכנת תבע”ות ותוכניות מפורטות כמו גם  שינוי ייעוד קרקעות והשבחת קרקעות
תב”ע – תוכנית בניין עיר. זהו מסמך שלאחר אישורו הוא הקו המנחה את הבניה כולה ולפיו יישק דבר בבחינת מותר ואסור בתהליך הבניה. מסמך התב”ע מורכב מ-2 חלקים: תשריט ותקנון.
התשריט הוא מפה המחלקת את השטח לאזורים ומגרשים. התקנון מפרט את הוראות התוכנית בבחינת מה מותר ומה אסור לבצע במסגרת הליך הבניה כגון מספר הקומות המותרות לבניה, השטח המותר לבניה, ייעוד הקרקע: מגורים, מסחר, תעשיה, מבנה ציבור ועוד. ההבנה בכתיבת התקנון חשובה לעין ערוך שכן עליה לקחת בחשבון תכנון בר קיימא עתידי עוד בעת הכנת התוכנית תוך הבנה וצפייה מראש של הדרישות העתידיות והצרכים המשתנים העתידיים.
על מנת להכין את תוכנית התב”ע כהלכה, יש צורך להבין לעומק את הוראות החוק ואת ההשלכות היישומיות שלו. לכן, המשרד מצרף לצוות התכנון, במידת הצורך, גם ליווי וייעוץ משפטי.
לאחר כתיבת התוכנית, התשריט והתקנון, היא מוגשת לאישור מול הוועדה המקומית לתכנון ובניה ומול הוועדה המחוזית לתכנון ובניה. לאחר אישור התב”ע, יש להשיג היתר בניה. זהו מסמך המפרט את הבניה באופן מדויק יותר וכולל חומרי גמר לבניה, תוכניות אדריכליות ועוד.

המשרד מתמחה בהכנת כל סוגי התב”עות
• תב”עות משולבות מסחר ותעסוקה, בנייה רוויה למגורים
• הכנת תב”עות לצורך הגדלת אחוזי בניה מאושרים
• הכנת תב”עות לצורך תוספת קומות
• הכנת תב”עות לצורך שינוי ייעוד הקרקע
• הכנת תב”עות לצורך שימוש בקרקע בהווה או בעתיד

 

הפרוגרמה היא מסמך המפרט את עקרונות הבניה וההנחיות לתכנון המבנה. הפרוגרמה מבוססת על צרכי ודרישות הלקוח, על נתוני השטח וכמובן על נתוני התב”ע שאושרה.
הפרוגרמה מכילה, בראש ובראשונה את כל צרכי הלקוח, את תכלית הפרויקט ולעיתים גם את התקציב עליו יש להתבסס בתכנון המבנה. לאחר מכן תפורטנה הנחיות פונקציונאליות לגבי הבניה במגרש כגון גודל, אחוזי הבניה מתוך השטח ואת ההנחיות לגבי המבנה עצמו: סוגי החללים במבנה והקורלציה ביניהם, שיטת בניה, סגנון עיצובי ועוד.
המטרה של הפרוגראמה היא בעצם לגבש תוכנית עליה יתבסס התכנון הסופי של המבנה. לשם כתיבת פרוגרמה מדויקת על צוות המשרד לבקר פיזית במגרש, להבין את התב”ע ומגבלותיה ולמצוא את הפתרונות הנכונים שיוציאו את שאיפות ורצונות הלקוח לפועל.
בבראל אדריכלים ישנה הבנה ברורה כי התב”ע והפרוגרמה הן אבני היסוד לבניית המבנה הנכון עבור כל לקוח ולקוח. לכן, עבודת ההכנה וכתיבת התוכניות נעשות בכובד ראש, בחשיבה מחוץ לקופסא ובהקפדה על כלל הפרטים הקטנים והגדולים כאחד.

© Copyright 2016 - Barel Architects