שדרוג תחנת דלק

שדרוג תחנות דלק נולד מהצורך בעדכון, רענון ותכנון מחדש של תחנות דלק, שרובן קיימות כבר משנות ה-60 וה-70 בארץ. תחנות אלה נבנו בקונספט ישן בו תחנות הדלק סיפקו שירותי רכב מהסוג של סיכה ותחזוקה לרכב.

תמא 18 על תיקוניה (תמ”א 18 – תכנית מתאר ארצית לתחנות דלק) נועדה להבטיח שרות לנוסעים בדרך, בדגש על תדלוק ושירותים נלווים. מטרות התכנית הן: הבטחת שירות נאות לצרכנים, מניעת מפגעים לרבות זיהום מי תהום ואוויר, קביעת הוראות למיקום הקמה והפעלה של תחנות דלק, כגון: קביעת מרחקים משימושי קרקע רגישים.

נתונים לבדיקה:

  • מצב סטטוטורי.
  • מצב המבנה הקיים.
  • מיקום המבנה בשטח התחנה.
  • כניסות ויציאות למתחם תחנת הדלק, מיקומה והנגישות אליה.

 

רוב מתחמי תחנות הדלק הקיימים גדלו במשך השנים בהתאם לצרכים שהיו נתונים על פי צו השעה, כך שהתוצאה נכון להיום היא שהתחנות נבנו כטלאי על טלאי, רוב השטחים מבוזבזים לא באים לידי מימוש ובכך אין שכר בצידם.

עמדות התדלוק טוריות ומיושנות, אשר לא מתאימות לכמות המכוניות הנכנסות לתחנה ובכך נחסמת זרימת התנועה בתחום התחנה. רוב התחנות סובלות מחוסר נגישות, דבר המהווה חסרון לנראות התחנה ולשימוש בה.

תכנון מחדש למתחם העומד בסטנדרטים המקובלים היום עם ראיה מודרנית ועכשווית, העונה על דרישות של תחנת דלק בשילוב עם מסחר וניצול מלוא זכויות הבניה האפשריות (בהתאם לתכנית החלה במקום –או לחילופין הכנת תכנית מפורטת נקודתית להשבחת ערך הקרקע והמבנים) יכולה לשדרג את התחנה בהגדלת נפחי מכירות הדלקים ובהגדלת שטחי השכירויות למסחר, בכך להגדיל את רווחיות מתחמי תחנות התדלוק.

 

לפני

 

אחרי
לפני

אחרי