לוגיסטיקה

תהלכי התכנון המקדמי ובחינת מאפייני התכנון הלוגיסטי באם לידי ביטוי בבחינת מערכת כלל שרשרת השווק וההפצה

תהליכים אלו נבדקים בצורה מעמיקה ע"י שיתוף צוותים מנוסים בתחום התעשיה והניהול יחד עם מהנדסים יועצים בתחום.

בדיקה מעמיקה של כל תוכניות ה-ת.ב.ע החלות על המגרש המוצע,  והכנת תוכניות בינוי מקדמיות לניצול שטחי המבנה והשטחים הפתוחים במגרש.

הבדיקה תכלול:

 • קביעת גובה המבנה.
 • שטחי האחסון.
 • שיטת האחסון.
 • תכנון אזורי ההפצה.
 • קביעת שיטת הבנייה של המבנה בהיבט הבטיחותי והפונקציונלי, תוך דגש על עלות המבנה ומהירות הבנייה .
 • גמישות תכנונית לשינויים עתידיים.
 • הבנת האילוצים התכנוניים.
 • תכנון מערכת הכבישים תוך שילוב אילוצי תנועת המשאיות במתחם הלוגיסטי.

כיום מתחמים לוגיסטיים מרכזים תחת קורת גג אחת, את כל השירותים הניתנים הן בתחום האדמיניסטרטיבי והן בתחום האחסון וההפצה, תוך דגש לצרכי העובד ולרווחתו, כגון:

 • תכנון חדרי הלבשה וחדר האוכל.
 • שטחי מנוחה והתכנסות.
 • חדרי עיון וכנסים.
 • משרדים.
 • אזורי קבלת קהל.
 • חדרי תפעול.
 • אזורי קבלה.
 • מיגון.

השתתפות בהכנת הפרוגרמה בשיתוף עם מהנדסי תעשייה וניהול בהיבטים התכנוניים לכלל צרכי המבנה.

קבלת נתונים מיועצי הפרויקט והטמעתם בתהליכי התכנון, הכנת חלופות למבנה המוצע בהתאם לנתוני הפרוגרמה.

בחינת עלויות המבנה ושיטות הבנייה עבור כל חלופה המוצעת למבנה הלוגיסטי.

הגדרת מאפייני הפרויקט ע"י היזמים בשיתוף עם אנשי מקצוע, בהיבט הטכנולוגי.

בחינת כל החלופות המוצעות בראייה תפעולית וכלכלית.

תכנון ואפיון של כל מרכבי המבנה ומערכותיו התפעוליות בהתאם לחלופה הנבחרת.

הכנת תוכנית העמדה הכוללת :

 • את מערך הפונקציות השונות והקשרים ביניהם.
 • אזורי האחסנה.
 • אזורי ההפצה.
 • מיקום פתחי העמסה ופריקה.
 • אפיון מערכת החשמל והתאורה.
 • אוורור טבעי.
 • תכנון משווה גובה.

העבודה מבוססת על חשיבה מעמיקה ולימוד מעמיק של צרכי החברה, תוך חתירה למתן פתרונות מגוונים שאותם אנו מיישמים בתהליכי התכנון, בשיתוף עם הלקוח ליצירת מבנה העונה על צרכיו העכשוויים ובראייה עתידית  להמשך צמיחה והצלחה.